Kèn harmonica tremolo Golden Melody 20 lỗ

1.850.000 VNĐ

Tên sản phẩm: Golden Melody Tremolo Dòng kèn (type): Tremolo Tông (key): C Tuning Richter Số lỗ : 40 lỗ Số lưỡi gà : 40…

Danh mục:
Gọi điện
SMS
Messenger