Kèn harmonica Chromatic Super 64X performance M758601

Liên hệ

Tông C Tuning Chromatic Số lỗ 16 lỗ Số lưỡi gà 64 lưỡi gà Lưỡi gà Bằng đồng dày 1,2 mm, cấu trúc kép …

Hết hàng

Danh mục:
Gọi điện
SMS
Messenger